Wat is therapie?

Hoewel er veelal nog een taboe hangt rondom het woord therapie, zie je dat je met zeer uiteenlopende vragen bij me terecht kunt.

Het doel van therapie is namelijk simpelweg jezelf gedragsmatig, emotioneel, sociaal of op lichamelijk gebied ofwel te

  • veranderen
  • ontwikkelen
  • stabiliseren
  • of het accepteren van zeer uiteenlopende klachten/ hulpvragen
 

“ Als je kijkt zoals je altijd hebt gekeken. Blijf je zien wat je altijd hebt gezien. Als je ziet wat je altijd hebt gezien. Blijf je denken wat je altijd hebt gedacht. Als je blijft denken wat je altijd hebt gedacht. Blijf je doen wat je altijd hebt gedaan. Als je blijft doen wat je altijd hebt gedaan. Blijft je overkomen wat je altijd overkomt.” – onbekend

Wanneer therapie?

Misschien ben jij wel iemand die perfectionisme in zichzelf herkent, of krijg je het juist niet voor elkaar om structuur in je leven aan te brengen. Misschien kan jou zelfvertrouwen wel een boost gebruiken doordat je moeilijkheden ervaart in je relaties met mensen om je heen. Misschien heb je wel iets heftigs meegemaakt wat lastig is om een plek te geven.

Niet in balans. Inflexibel.

Je voelt dit in je dagelijks leven. Je wilt er graag verandering in brengen maar je weet niet hoe? Heb jij de moed om jezelf daadwerkelijk in de spiegel aan te kijken? Want moed, dat vergt een bewustwordingsproces zeker! In dat geval.. ben ik er graag voor je op je pad dichter bij jezelf! Ik kan je helpen om weer de regie in eigen handen te nemen.

Voel je vrij om op de koffie te komen, aan de praat te raken, en te beleven wat ik voor je kan betekenen

“Logica brengt je van A naar B, verbeelding brengt je overal.” – Albert Einstein

Beeldend

Het werken met beelden maakt speels en laagdrempelig. Bij mij kunnen we zowel 2 dimensionaal als 3 dimensionaal aan de slag. Misschien is je gevoel wel lastig onder woorden te brengen en schieten woorden te kort? Beelden maken zorgt ervoor dat een gesprek niet zomaar vervliegt, het geeft je een daadwerkelijk beeld om vast te pakken, en eventueel later nog eens te bekijken en/of op je in te laten werken. Dat is een belangrijk verschil met bijvoorbeeld een psycholoog. Op deze manier kan het werken met beelden dan ook confronteren. Het staat er namelijk echt! Daarnaast kunnen de gemaakte beelden informatie uit het onbewuste aan het daglicht brengen. Een interessant gegeven om mee te werken! Bovendien werkt het scheppen van beelden op zich zelf helend.. Je oefent direct met stappen te zetten door gelijk uit te voeren, tijdens een consult zit je meteen in de DOE-stand.

Het gevolg is dat praten, schrijven en creatief bezig zijn zich gedurende een sessie afwisselen. Je hoeft hiervoor dus helemaal niet “goed in tekenen” te zijn, het gaat met name om je lichaam en “zijn” daadwerkelijk in beweging te brengen. Je zult tijdens een consult dan ook procesmatig aan de slag gaan en niet productgericht werken.

ACT

ACT staat voluit voor: Acceptance and Commitment Therapy. Een derde generatie gedragstherapie met als doel op een flexibele manier om leren gaan met de obstakels die je tegenkomt in je leven en te kunnen kiezen voor een betekenisvol leven naar je waarden. In ACT termen noemen we dit ook wel psychologisch flexibel.

A – Accept, aanvaarden van wat is
C – Choose, kies jouw richting
T – Take action, onderneem actie.

In de hedendaagse maatschappij zijn we over het algemeen gewend aan het idee om controle uit te oefenen. We leven daarmee vaak in de veronderstelling dat we controle kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld onze gedachten. ACT gaat daar niet vanuit. ACT maakt ons bewust van hoe we met deze onvermijdelijke gedachten omgaan. Want laten we wel wezen, iedereen maakt wel eens ontzettend vervelende of zelfs verschrikkelijke dingen mee. Deze vorm van therapie gaat ervan uit dat deze vervelende gedachten en gevoelens wanneer we ze minder krampachtig vasthouden minder invloed op jou als mens hebben.

“Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen.  Geef me het inzicht om het verschil tussen beide te zien – Franciscus van Assisi

“ Jij mag zijn zoals je bent, om te worden wie je bent, maar nog niet kunt zijn; en je mag het worden, op jouw manier, en in jouw tijd” - Anna Terruwe